Analýza rovnováhy

A. Výpočet požadovaného objemu predaja výrobkov, kde sa príjmy rovnajú hrubým nákladom a zisk je nulový.
B. Výpočet rastu predaja, pri ktorom vplyv faktorov, ktoré znižujú zisky, je kompenzovaný vplyvom faktorov, ktoré zvyšujú zisky.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.