Cat Bold

spoločnosť, ktorá získava veľmi vysoké zisky.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.