Koeficient absencie

pomer počtu dní neúčasti k práci na celkovom počte pracovných dní.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.