Koeficient rastu nákladov

pomer medzi nákladovou cenou nedokončených výrobkov a nákladmi na hotový výrobok.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.