Koeficient efektívnosti práce

koeficient charakterizujúci pomer účtovnej hodnoty fixného kapitálu k celkovému počtu zamestnancov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.