Faktor zmena úrovne cien

See. Cenový index

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.