Pružnosť Dane

koeficient, ktorý charakterizuje rozsah zmien výberu daní v dôsledku určitých hospodárskych faktorov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.