Koeficient zložitosti

koeficient, ktorý charakterizuje náklady práce na jednotku produkcie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.