Relatívny výnosový pomer

, definovaný ako pomer zisku spoločnosti za rok k trhovým hodnotám sto akcií.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.