Rytmické pomer

koeficient vypočítaný ako pomer minimálnych objemov výstupu k priemeru za určitý časový interval.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.