Akciový kapitalizačný koeficient

koeficient, ktorý charakterizuje spoľahlivosť banky. Vypočítava sa ako pomer vlastných zdrojov banky k fondom, ktoré prispeli zakladatelia.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.