Koeficient technického vybavenia práce

, vypočítaný ako pomer medzi výrobnými nákladmi a počtom pracovníkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.