Rozbalenie burzy

veľké straty účastníkov a investorov na trhu, prudkému zhoršeniu stock trhových podmienok.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.