ČIstý zisk spoločnosti

podiel národného dôchodku, ktorý môže byť definovaný ako prebytok produktu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.