Návrhy na faktor elasticity

koeficient, ktorý charakterizuje pomer medzi zmenou počtu ponúkaných tovarov a služieb v percentách a zmenou ich cien vyjadrených v percentách.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.