Rýchla miera likvidity

finančný pomer charakterizujúci schopnosť spoločnosti, spoločnosti splácať pred splatnosťou krátkodobé účty splatné. Vypočítaný ako pomer hotovostných a likvidných cenných papierov, aktív k čiastke krátkodobých záväzkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.