Majetku otca

vydané akcie veľkých a renomovaných firiem, ktorá bola v priebehu takmer ktorá nepodlieha výkyvom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.