Uskutočniteľnosti

výpočet a analýzu uskutočniteľnosti investičného zámeru a zdroje na uvoľnenie nových produktov, ktoré zohľadňuje náklady na nákup surovín, organizáciu výroby, prevádzkové náklady, odhaduje sa množstvo potrebných finančných prostriedkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.