Zaisťovací pomer

koeficient zodpovedajúci "delta" opcie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.