Metóda stredných nákladov

metóda výpočtu nákladov na inventár a zaznamenávanie pohybu nákladov prostredníctvom inventárnych účtov, v ktorých každá predaná časť tovaru alebo zásob zahŕňa hodnotu rovnú priemerným nákladom na zakúpený tovar podobného rozsahu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.