Pomer umiestnených papierov

koeficient charakterizujúci pomer hodnoty predaných cenných papierov na celkové množstvo emisií.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.