Pravdepodobnosť poruchy

pravdepodobnosť poruchy systému počas určitého časového obdobia.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.