Predlženia pomer

Pomer nákladov na emisiu akcií na dlh.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.