Revolúcie v roku 1918 vo Fínsku,

cm. Fínska revolúcia 1918.

sovietskej historickej encyklopédie. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.