Právny štát

právny štát v činnosti štátnej moci pri tvorbe a schvaľovaní normatívnych predpisov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.