Riziko likvidity akcií

, definovaný ako pomer počtu žiadostí o nákup akcií k počtu žiadostí o predaj.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.