Vyhlásenie o odpočítaní zo mzdy

zoznam zrážok zo mzdy priložený k mzdovému účtu na prepočítanie súm určených na doručenie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.