Tetricus

(Tetricus) (3 palce) - posledné cisár (270-273), galský ríše, Posmrtné založená v roku 258. Vystrašený pohybu Bacaudae a vojakov nepokoje, T. sám vzdal Rím. imp. Aurelian, a Galie od 273 opäť stala súčasťou rímskej ríše.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.