Použitá frekvencia inštalovaných zariadení

Koeficient rozsiahleho použitia zariadenia. Vypočítané ako pomer počtu jednotiek prevádzkových zariadení k počtu jednotiek inštalovaného zariadenia.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.