Hodnota Diskrétna

Hodnota uvedená alebo prijatá ako samostatné hodnoty.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.