Suma úveru

suma peňazí uvedená na obálke alebo na účte.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.