Teória kapitálové náklady pre užívateľov

(user-cost-of-kapitálu teória) Theory, v ktorom sa uvádza, že objem investícií (investície) je daný ekonomickú hodnotu investície, ktorá je spojená s potenciálnymi výnosmi z nich. Náklady na investície predstavujú úrokovú sadzbu, ktorá sa musí vyplácať z úverov a za cenu investičného majetku. Príjem je tok príjmov z výroby. Výpočet hodnoty a príjmov vedie k čistej súčasnej hodnote. Hoci táto teória je oveľa prijateľnejšie než modely, ako napríklad teória urýchľovača (teória urýchľovač), je ťažké overiť v praxi, alebo použiť ako základ úrovne investícií v predpovedanie ekonomiky.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.