TEORIA NABÍDKY

(teória dodávky) Teória založená hlavne na teórií výrobcov a analýza toho, ako firmy alebo podnikatelia dodávajú tovar na trh a služieb. Pre každého predávajúceho pôsobiaceho na trhu je k dispozícii krivka ponuky, v ktorej je uvedená suma tovaru, ktorú by chcel predávať pri každej z možných cien. Pridaním týchto jednotlivých kriviek je možné vytvoriť súhrnnú krivku odvetvovej ponuky; Bod, v ktorom táto krivka prekračuje krivku krivky dopytu, určuje trhovú cenu a celkový objem predaja. Pridaním všetkých kriviek sektorového návrhu sa uvádza celková krivka ponuky, ktorá sa používa v makroekonomike.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.