TEÓRIE potenciálne konkurencieschopná TRHOV

(teória sporné trhy) Theory, v ktorom sa uvádza, že ceny v oligopolných trhoch (oligopoly) môže byť v blízkosti cien vytvorených v podmienkach dokonalej konkurencie z dôvodu hrozby prenikania na tieto trhy firiem -autsayderov. Napríklad v odvetví leteckej dopravy taríf, aj napriek relatívne malý počet súťažiacich zostávajú relatívne nízke, ako by letecké spoločnosti sa snažili zvýšiť sadzby, podnikateľa (podnikatelia), ktoré vstúpili na trh a zníži svoje existujúce tarify. To naznačuje, že vládne intervencie na podporu dokonalej konkurencie nie je potrebné na trhu tak dlho, ako je tu istota, že trhy sú potenciálne konkurencieschopná.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.