Teória preferencie likvidity

(teória preferencie likvidity) teórie spájajúcej túžbu ľudí, ako udržať peniaze s rôznymi motívmi, najmä dopyt po peniazoch pre transakcie (transakcie demand), dopyt po peniazoch na núdzové účely (predbežné dopytu) a dopyt po peniazoch na špekulatívne účely. Táto teória, ktorú prvýkrát zaviedol JM Keynes, slúžila ako základ pre mnohé závery týkajúce sa vysvetlenia periodických recesií a depresií charakterizovaných nedobrovoľnou nezamestnanosťou. Teória preferencie likvidity odmieta teóriu teórie o pôžičkových fondoch a prirodzenú úrokovú mieru. To tiež podceňuje úlohu úrokovej sadzby vyrovnať súčasné aj budúce spotrebu ( cm: .. časové preferencie (časové preferencie) V súčasnej dobe je vyššie opomenutie sa považuje za základnú slabosť tejto teórie

Business Dictionary ... - M., "INFRA-M" Publishing "celý svet" Graham Betts Barry Brayndli, S. Williams, atď. Celkovo vydanie: d e n Osadchaya IM 1998.

<......! - 1 ->