TEÓRIE cenu

(teória cena) Teória, ktorá je na mikroekonomickej úrovni () mikroekonomickej úrovni určuje vplyv ceny na spotrebiteľského dopytu a produkcia firemných produktov. V širšom zmysle vysvetľuje celkový vplyv cien na predaj. Na makroekonomickej úrovni (na makroekonomickej úrovni) teória cien považuje mzdy a úrokové sadzby za ceny konkrétneho tovaru. Z toho vyplýva, že štát musí zohľadňovať trhové faktory pri rozvoji takých oblastí svojej hospodárskej politiky, ako je politika príjmov a menová politika.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.