TEÓRIA STAGÁCIE

(teória stagnácie) Teória, že hospodárske cykly v ekonomike priemyselných krajín sú poháňané vyššou úsporou, pretože ľudia sú bohatší a možnosti investovania peňazí sú obmedzené. Prívrženci tejto teórie sa domnievajú, že počas boomu by štát mal poskytnúť spoločnostiam veľké a vzrušujúce investície, napríklad slumu, atď. Teória navrhovaná počas druhej svetovej vojny ako vysvetlenie Veľkej hospodárskej krízy nebola široko používaná.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.