Teória implikuje (skryť) ZMLUVA

(implicitné teóriu kontraktu) teóriu navrhnuté niektorými ekonómami v roku 1970. , podľa ktorého mzdové dohody obsahujú prvok poistenia pracovníkov. Spoločnosť pretože uzatvára zmluvu, ktorá zaručuje stabilné mzdy a zamestnanosť výmenou za nižšiu priemernú úroveň zisku, čo je porovnateľné s prémiou, ktoré sú hradené poisťovňami. Táto teória vysvetľuje, prečo sa zamestnávatelia aj počas recesie snažia neznižovať mzdy a vytvárať podmienky pre nedobrovoľnú nezamestnanosť. Bohužiaľ sa neskôr ukázalo, že výsledkom skrytej zmluvy by mohla byť zamestnanosť na čiastočný pracovný úväzok a nadmerné zamestnanie. Napriek tomu táto teória prispela k hlbšiemu pochopeniu fungovania trhu práce.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.