TEORIA TRANSAKCIÍ

(teória vyjednávanie) Teória, ktorá analyzuje hospodárske výsledky interakcie jednotlivých maklérov, ktoré ho ovplyvňujú. V podmienkach dokonalej súťaže (dokonalá konkurencia), žiadny z agentov na trhu nie je schopný ho ovplyvniť; ale v praxi v mnohých prípadoch môžu individuálni účastníci trhu do istej miery ovplyvniť ceny, za ktoré predávajú a nakupujú. Teória transakcií môže byť použitý na určenie úrovne miezd ( cm: .. bilaterálnej monopol (bilaterálne monopol), analýza konkurencie medzi oligopolu a dokonca charakterizovať vzťah medzi vládou a voličov Moderné teórie sa zaoberá používa predovšetkým v teórii hier (teória hry) pre analýzu niektorých problémov modernej ekonomiky, pozri tiež: Nashova rovnováha, predátorské ceny, dilema väzňov, strategické správanie. Vysvetľujúce sl. Var .: M .: INFRA-M, vydavateľstvo All-World Publishing House, Graham Betts, Barry Brownley, S. Williams atď. Generálni redaktori: Dr. Osadchaya IM 1998.