Veci

položky hmotného sveta, v súvislosti s ktorými môžu vzniknúť právne vzťahy.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.