Komplikované veci

skupina heterogénnych vecí tvoriacich jediný celok, používaný na všeobecný účel. Akékoľvek transakcie, transakcie so zložitou vecou sa týkajú všetkých komponentov, pokiaľ nie je stanovené inak.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.