Výmenné veci

veci, ktoré môžu byť predmetom úveru, neštandardnej zmluvy o skladovaní alebo zmluvnej zmluvy pri vykonávaní práce z materiálu dodávateľa. meranie veľkosti, množstva alebo hmotnosti (peňazí, obilnín, zásob, dlhopisov, strojov a mechanizmov vyrábaných sériovo)