Veci Orphan

veci, ktoré nemajú vlastníka alebo nie je známe, alebo vlastník opustené vlastnícke práva k týmto veciam. Nezdaná nehnuteľnosť zohľadňuje orgán, ktorý vykonáva štátnu registráciu práva na nehnuteľný majetok, na žiadosť miestnej samosprávy. Po uplynutí jedného roka odo dňa, keď registračnej autority ownerless nehnuteľností staging, oprávnenej k správe obecného majetku, môže požiadať súd o uznanie práva na obecnom vlastníctve. Pohyblivé veci môžu byť prevedené na iné osoby v vlastníctve v súlade so zákonom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.