Veci Nedeliteľný

veci, ktorých rozdelenie je nemožné bez straty ich základnej funkcie, účelu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.