TREHFLAZHNAYA signál book

TREHFLAZHNAYA signál kniha

- Signál klenba, kde sú signály reprezentované signálu kombináciou troch príznakov.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.