S tromi sťažni lode

tri masted loď

(Three-masted loď) - plavidlo, ktoré má tri stožiare.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.