Citácia

A. Zaoberať sa na burze cenných papierov.
B. Mať určitú cenu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.