Vybuchne sa závistom

Ak chcete vybuchnúť závisťou
BY MALI, sovy.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.