OVERFLOW

PODPORAŤ
PODPORUJTE, Sauveur. 1. Aby ste sa stali bohatšími, bohatšími. 2. (1. osoba a 2. osoba nepoužívaná). Staňte sa obohateným (pozri obohatí sa o 2 hodnoty), zvýšte jeho hodnotu, užitočnosť (špeciálna). Pôda je obohatená. | nepoužívať. obohatené , predpokladám, že ste. | podstatné meno. obohacovanie , -y, porov.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.