UNDETERMINED

NEDOSTATNE
NEEXPECT, mám, máte; nesover. (Simple.). Chovejte sa nestoudne, nestoudne. Nebuďte bez hanby s deťmi!

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.